Bronnen

Op deze pagina vindt u de voornaamste bronnen die gebruikt zijn.

Bronnen
Als bronnen zijn algemene maar ook erg specifieke boekwerken gebruikt. Daarnaast is heel veel informatie van het Internet gehaald. Per huis zijn de diverse bronnen genoemd. Ook de foto's en tekeningen worden per huis verantwoord. Bij deze wil ik ook een ieder bedanken die via e-mail mij van informatie heeft voorzien! 

De tekeningen zijn veelal afkomstig uit de boeken van A.J. Gevers en A.J. Mensema en zijn vaak van Andries Schoemaker (1660 - 1735), Cornelis Pronk (1691 - 1759) en Abraham de Haen (1707 - 1748) (klik de namen voor een afbeelding, bron: De havezaten in Salland en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1997; ISBN 9064696136). 

Mocht ik informatie of fotomateriaal ten onrechte gebruikt hebben, dan hoor ik dat graag. Ik wil geen inbreuk maken op rechten van een ander. 

Zie ook de lijst met boeken!