Arkelstein

Op deze pagina vindt u informatie over Arkelstein.

Ligging Arkelstein lag in de buurt bij Bathmen.
Ontstaan In 1354 wordt de havezate reeds genoemd.
Geschiedenis De havezate is in de 16e eeuw langzaam afgetakeld en bestaat nu niet meer.
Bewoners
Huidige doeleinden
Toegankelijk
Foto's Tekening 1 (aangezicht, tekening van A. Schoemaker, 1732/1733)
Tekening 2 (als ru´ne in 1642, tekening van A. Schoemaker, 1732/1733)
Bronnen Tekst: De havezaten in Salland en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1997; ISBN 9064696136
Tekeningen 1 en 2:
De havezaten in Salland en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1997; ISBN 9064696136

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!