Boekelo

Op deze pagina vindt u informatie over Boekelo.

Ligging De voormalige havezate Boekelo lag bij Usselo.
Ontstaan Het huis wordt sowieso in 1450 genoemd.
Geschiedenis Wat later het Hof te Boekelo zou worden, was eerder het erve Vogelenzang. In 1818 werd het huis gesloopt.
Bewoners
Huidige doeleinden
Toegankelijk
Foto's Tekening 1 (pentekening Andries Schoemaker, 1729)
Bronnen Tekst: De havezaten in Twente en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1995; ISBN 90-400-9766-6
Tekening 1: Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe / G.J. ter Kuile, 1974 (heruitgave van het boek dat oorspronkelijk in 1911 verscheen)

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!