De Bredenhorst

Op deze pagina vindt u informatie over De Bredenhorst.

Ligging De Bredenhorst ligt bij Heino.
Ontstaan Sinds 1300 bestond de havezate reeds.
Geschiedenis Ten noord-oosten van de kruising Molenweg – Nieuwe Wetering lag sinds ongeveer 1300 de enige havezate die Liederholthuis rijk is geweest, de Bredenhorst of ook wel Breedenhorst. In een tekening uit ongeveer 1750 (bewaard in het Overijssels Museum te Zwolle) is het verdwenen buitengoed te zien. Het buitengoed was vanaf de omliggende landerijen goed zichtbaar. Spitse trapgevels met slanke hoektorens torenen uit boven de bomenrij; aan de wegkant ligt het benedenhuis verscholen achter loofbundels. Dichtbij staat het vijftiende-eeuwse landhuis, uitkijkend over de grachten en het voorplein. Het buitengoed had witgepleisterde muren met kruisvensters en ankers, sierlijke gevels en schoorstenen. Ook was er een park aangelegd met vijvers en gazons.

De Breedenhorst was de enige riddermatige hofstede in de marke Heino. Van de oudste geschiedenis van deze middeleeuwse havezate valt alleen te vertellen dat het een open huis was van de bisschop van Utrecht, beleend aan derden, met als functie het onderbrengen van krijgsvolk.

Voor meer info: zie de website van J.M.J. Journée of zijn PDF van 44 pagina's over Bredenhorst (12 Mb)!

Bewoners Van oudsher was de "breenhorst" in het bezit van de heren van Rechteren.
Huidige doeleinden 't Rozendael viel zelfs onder de bijbehorende landerijen. In 1804 echter werd het huis afgebroken en nu is het een boerderij, vallende onder de landerijen van 't Rozendael.
Toegankelijk
Foto's Tekening 1 (tekening)
Bronnen Tekst: Landgoed 't Rozendael - 't Nijenhuis/ Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit, 1999, de Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD) en Ogink, L., en T. Groot Beumer, Het dorp aan de Oude Wetering: Historisch overzicht van het dorp Lierderholthuis
Tekening 1: Overijsselse buitenplaatsen / H.W.M. van der Wyck, J. Enklaar-Lagendijk, 1983; ISBN 9064696179

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!