Hof te Dorth

Op deze pagina vindt u informatie over het Hof te Dorth.

Ligging Het Hof te Dorth lag bij Bathmen.
Ontstaan In het begin van de 14e eeuw werd de havesate al genoemd.
Geschiedenis

Voor het Hof te Dorth zaten in de ridderschap (paginanrs. uit Van Doorninck, Geslachtkundige aantekeningen):
180  4 mei 1668, Willem Adriaan Frederik van Flodrop
340  12 apr 1749, Alexander Carel van Flodorff von Wartensleben

Zie ook HCO, leenregisters nr. 8.

Bewoners Curieus is het feit dat behalve het Hof te  Dorth ook sprake is van een Huis Dorth, die dan ook nog in Gelderland gelegen was, om de verwarring nog groter te maken. De Hof Dorth bestaat nog steeds, zij het dat die momenteel bekend is onder de naam De Meyer.

De Hof is de oudste van de twee en de vroegere bezitters zijn mogelijk leden van het geslacht van Dorth, dat dan al vrij vroeg moet zijn uitgestorven, want de eerst bekende eigenaar is in 1311 Eliger van Heeckeren, die mogelijk door huwelijk in het bezit van het goed is gekomen. Zijn nazaten zullen zich aanvankelijk Van Heeckeren genaamd Van Dorth, later uitsluitend Van Dorth gaan noemen. De familie Van Dorth tot Medler stamt er rechtstreeks vanaf. 
Huidige doeleinden Momenteel is er een boerderij op de plaats waar het hof gestaan moet hebben.
Toegankelijk -
Foto's  
Bronnen Tekst: mr. Caspar van Heel, provinciaal archiefinspecteur en www.kasteleningelderland.nl

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!