Grote Hof ten Velde

Op deze pagina vindt u informatie over het Grote Hof ten Velde.

Ligging Het Grote Hof ten Velde lag in de buurt bij Dalfsen.
Ontstaan Dit goed werd voor het eerst genoemd in een akte van 1318 toen ridder Steven van Wisch onder meer het huis ten Velde ruilde tegen een aantal goederen met de bisschop van Utrecht.
Geschiedenis Ten zuiden van de Vossersteeg aan de westrand van de buurschap Ankum ligt Huize Ancum, vroeger geheten de Grote Hof ten Velde.

Rond 1790 werd een huis tegen de Grote Hof aan een nieuw landhuis gebouwd; Huize Ancum. De Grote Hof werd in 1806 gesloopt en de naam werd gelegd op een nieuw gebouwde boerderij, die verderop stond. Sedert 1815 werd het buitengoed verhuurd, het bestond toen uit een huis, stalling en schuur, benevens een hof, sterrebos, verder ten noorden drie weidekampen, een kampje bouwland en enige grond met akkermaalshout.

Bewoners In 1972 kwam het huis in handen van Thomas P.J. Pijnenburg, die het huis nu nog bewoont.
Huidige doeleinden Bewoond.
Toegankelijk
Foto's
Bronnen Tekst: Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD) en Hove ten, J., en F. Pereboom, Uit de geschiedenis van Dalfsen

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!