Grotenhuis

Op deze pagina vindt u informatie over Grotenhuis.

Ligging Grotenhuis ligt bij Hertme.
Ontstaan Het huis wordt in 1437 voor het eerst genoemd.
Geschiedenis In loop van de tijd is alleen nog het erf overgebleven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Toegankelijk
Foto's Foto 1 (het front, 22 januari 2005)
Tekening 1 (voorkant, tekening van , 1733)
Bronnen Tekst: De havezaten in Twente en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1995; ISBN 90-400-9766-6
Foto 1:
Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)
Tekening 1: Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe / G.J. ter Kuile, 1974 (heruitgave van het boek dat oorspronkelijk in 1911 verscheen)

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!