De Haere

Op deze pagina vindt u informatie over de Haere.

Ligging De Haere ligt aan de weg tussen Deventer en Olst (de IJsseldijk).
Ontstaan Het kasteel is in 1329 voor het eerst genoemd, maar niet zeker is dat daarmee het huidige huis werd bedoeld.
Geschiedenis Het goed behoorde in de 14e eeuw aan Vranken ter Haer, dienstman in de mark Hengevoorde. In 1443 werd De Haere - tot dan in bezit van de familie Van der Haer - verkocht aan de Deventer schepen Hendrik van Oldeneel. Zijn gelijknamige kleinzoon werd als edelman erkend en in 1549 opgenomen in de ridderschap van Overijssel. Tien jaar later liet hij het huis De Haere in een U-vorm bouwen. Vermoedelijk stond er daarvoor alleen een boerenhoeve. De havezate bleef in het bezit van de familie Van Oldeneel tot 1656.

Door vererving kwam de adellijke familie Van Coeverden in bezit van De Haere. Zij bewoonde het huis tot 1750. Vanaf die tijd werden door de nieuwe eigenaar, Arnoldus van Suchtelen, een vermogende en invloedrijke wijnkoper uit Deventer, diverse ingrijpende veranderingen in en om het huis gerealiseerd. Een uitgebreid lanenstelsel en een park in Engelse landschapstijl zijn toen aangelegd, evenals de aanbouw van de toren en de bouw van een heuse ru´ne.

In 1962 werd het huis en landgoed verkocht aan de gemeente Deventer, die er nooit een bestemming aan heeft gegeven. In 1996 is, na verkoop aan Stichting IJssellandschap, De Haere gedurende een periode van 3 jaar, volledig gerestaureerd. Havezate De Haere is sinds 1999 in oude glorie hersteld en werd tot 2008 weer bewoond door een oud adellijk geslacht (de familie Van Dedem).
Bewoners
Huidige doeleinden Stichting IJssellandschap gaat er vanaf 20 september 2008 kantoor houden en beraadt zich op dit moment over een goede (publieke) invulling van de benedenverdieping. Stichting IJssellandschap heeft als doelstelling dat het landgoed een openbaar karakter dient te krijgen en het publiek is nu al in de gelegenheid het prachtige omliggende park/bos te bezoeken of bijvoorbeeld te picknicken op het gras voor de Havezate.

In 2008 is de folly (nep ruine, gebouwd in opdracht van Voute) gerestaureerd en kan men het muzikale kunstwerk van Andre Manuel daar beluisteren. Ook is er sinds begin dit jaar een grote zonnewijzer te bewonderen. Er zijn bovendien diverse wandelingen op het landgoed uitgezet. Voor meer informatie zie www.ijssellandschap.nl

Toegankelijk Het huis is behalve voor bovengenoemde doeleinden niet toegankelijk. In het mooie park/bos kan gewandeld worden.
Foto's Foto 1 (voorkant)
Foto 2
(voorkant)
Foto 3 (voorkant, 5 september 1993)
Foto 4 (voorkant, 5 september 1993)
Foto 5 (voorkant, in 1997 voor de restauratie)
Foto 6 (voorkant, in 1999 na de restauratie)
Foto 7 (voorkant)
Foto 8 (voorkant, 2002)
Foto 9 (voorkant, 2 augustus 2003)
Foto 10 (achterkant, 2 augustus 2003)
Foto 11 (achterkant, 2002)
Foto 12 (achterkant)
Foto 13
(achterkant)
Foto 14
(achterkant)
Foto 15 (achterkant, 5 september 1993)
Foto 16 (achterkant, 21 december 2000)
Foto 17 (achterkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Foto 18 (achterkant zwart/wit, anonieme foto uit 1890)
Foto 19 (achterkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900, uitg. Maten Gz. te Olst)
Foto 20 (achterkant, ansichtkaart uit de tweede helft van de 20e eeuw, uitg. H. Borst en Co. te Deventer)
Foto 21 (achterkant zwart/wit, ansichtkaart uit de tweede helft van de 20e eeuw, uitg. Kortens' Kantoorboekhandel te Olst)
Foto 22 (achterkant zwart/wit, ansichtkaart uit de tweede helft van de 20e eeuw, uitg. A. Lindeboom te Olst)
Foto 23 (vergezicht)
Foto 24 (toren)
Tekening 1 (voorkant zwart/wit, aquarel van begin 18e eeuw)
Tekening 2 (achterkant zwart/wit, anonieme aquarel van rond 1850)
Tekening 3 (voorkant, litho van P.A. Schipperus van rond 1880)
Tekening 4 (achterkant, ook van P.A. Schipperus)
Bronnen Tekst: Overijssel voor ontdekkers / Klaas Goinga, 1999; ISBN 90-400-9311-3, Wandelingen door Nederland / J. Craandijk, 1968 (via G. van Diest),  http://www.trouwshop.nl/, http://www.dehaere.com en www.ijssellandschap.nl
Foto's 1, 2, 13 en 23: Folder Havezate De Haere
Foto's 3, 4, 8, 9 en 15: Albert Speelman
Foto's 5, 6 en 18: De Haere / Nederlandse Kastelen Stichting, 1999
Foto's 7, 8, 11, 12 en 24: Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)
Foto 14: http://www.trouwshop.nl/
Foto 16: eigen collectie
Foto 17: Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten / A.I.J.M Schellart, 1974 en Bert Bomhof (origineel)
Foto's 19 t/m 22: Bert Bomhof
Tekeningen 1 t/m 3:
De Haere / Nederlandse Kastelen Stichting, 1999
Tekening 4: Wandelingen door Nederland / J. Craandijk, 1968 (via G. van Diest)

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!