Hengelo

Op deze pagina vindt u informatie over Hengelo.

Ligging Huis Hengelo lag in buurtschap Woolde.
Ontstaan Het huis is in 1337 gebouwd.
Geschiedenis De oude zandstenen toegangspoort werd in 1902 aan het begin van de oprit van het Stroot geplaatst. Daarvoor had de poort bij herberg De Klomp te Enschede gestaan, en de poort heeft de grote brand van 1862 overleefd. 
Bewoners Het huis behoorde in het begin van de 16e eeuw aan Frederik van Twickel, die ook heer van Hengelo was. 
Huidige doeleinden Het huis is in 1821 gesloopt en nu bevindt zich op die plek de oude algemene begraafplaats.
Toegankelijk Zie hierboven.
Foto's Foto 1 (de poort, voorkant)
Foto 2 (de poort, achterkant)
Foto 3 (restanten, 6 maart 2004)
Foto 4 (restanten, 6 maart 2004)
Foto 5 (restanten, 6 maart 2004)
Foto 6 (restanten, 6 maart 2004)
Foto 7 (restanten, 6 maart 2004)
Tekening 1
(aangezicht, tekening van onbekend persoon)
Tekening 2 (de poort)
Tekening 3 (aangezicht, tekening van onbekend persoon)
Tekening 4 (aangezicht, pentekening J. Stellingwerf of Berkhuis)
Bronnen Tekst: Overijssel voor ontdekkers / Klaas Goinga, 1999; ISBN 90-400-9311-3, Wandelingen door Nederland / J. Craandijk, 1968 (via G. van Diest) en De havezaten in Twente en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1995; ISBN 90-400-9766-6
Foto's 1 en 2: Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)
Foto's 3 t/m 7: via Albert Speelman
Tekeningen 1 en 3:
Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe / G.J. ter Kuile, 1974 (heruitgave van het boek dat oorspronkelijk in 1911 verscheen)
Tekening 2:
Wandelingen door Nederland / J. Craandijk, 1968
Tekening 4: via Albert Speelman

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!