Herinckhave

Op deze pagina vindt u informatie over Herinckhave.

Ligging Herinckhave ligt aan de weg tussen Fleringen en Tubbergen (aan de Herinckhaveweg).
Ontstaan Herinckhave komt in 1350 voor het eerst voor in het leenregister van Otto van Bentheim; het huis heet dan Huis te Vlederingen.
Geschiedenis Het huidige huis van de havezate Herinckhave is tussen 1741 en 1743 gebouwd op de bouwvallen van een ouder huis. Tot de havezate, die geheel omgracht is, behoorde oorspronkelijk slechts een bouwhuis, het oostelijk, waarschijnlijk uit de 18e eeuw. In het zuidelijke deel bevindt zich een huiskapel met bovenop een torentje, hetgeen uniek is voor Twente.

In 1959 werd Herinckhave door brand grotendeels verwoest. De restauratie door de Overijsselse Kastelenstichting werd in 1976 voltooid. Op en bij de havezate bevinden zich momenteel nog een huiskapel, een watermolen, een houtwaterplaats en een eendenkooi. In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich voorts nog de ´Kroezeboom´, een windmolen en grafheuvels uit de Klokbekercultuur. De havezate werd achtereenvolgens bewoond door de geslachten Grubbe (ca 325 jaar) en Von Bönninghausen (ca 225 jaar); voordien was er sprake van bewoning gedurende ruim 300 jaar door het geslacht Vlethinge.

Zoals gebruikelijk behoorde bij een aanzienlijke adelijke behuizing een koren-watermolen. De huidige molen is sinds 1865 niet meer als watermolen in gebruik. in 1989 is het gebouw geheel gerestaureerd met binnenin een maalstoel voor het malen van koren en daarna nog voorzien van een waterrad.

Bewoners De havezate Herinckhave was in de 14de eeuw in het bezit van de familie Grubbe. In de 18de eeuw vererfde zij op de familie Von Bönninghausen. De familie Grubbe kwam door het huwelijk van Arend (vermeld 1368 - 1433) met Hadewig van Vlederingen in het bezit van de havezate Herinckhave. Na Hadewig kwam het goed aan Herman (vermeld 1385 - 1460), Arend II (vermeld 1430 - 1501), Herman II (vermeld 1503 - 1537), Herman III (overleden 1606), Herman IV (overleden 1617), Herman Goossen (overleden 1679), Herman Joan (overleden 1680), Goossen Palick (overleden 1723) en Johanna Maria Antonetta Grubbe (overleden 1740). De familie Von Bönninghausen kwam in 1740 door het huwelijk van Friedrich Christian (overleden 1770) met Johanna Maria Antonetta Grubbe in het bezit van de havezate Herinckhave. Na Friedrich Christian kwam het goed aan Ferdinand Adolf (overleden 1780), Ludwig Ernst (overleden 1812), Franz Egon (overleden 1849), Lodi (overleden 1910), Meinrad (overleden 1920), Egon (overleden 1943) en Ernst (overleden 1973).
Huidige doeleinden Zie de website: http://www.herinckhave.nl
Toegankelijk
Foto's Foto 1 (voorkant, juni 2000)
Foto 2 (voorkant, juni 2000)
Foto 3 (voorkant, juni 2000)

Foto 4
(voorkant, 4 september 1988)
Foto 5 (voorkant)
Foto 6 (voorkant)
Foto 7 (voorkant, zwart/wit)
Foto 8 (voorkant voor de restauratie, zwart/wit)
Foto 9 (voorkant tijdens de restauratie, zwart/wit)
Foto 10 (voorkant na de restauratie, zwart/wit)
Foto 11 (achterkant, 4 september 1988)
Foto 12 (linkerkant, 4 september 1988)
Foto 13 (watermolen)
Foto 14 (watermolen)
Tekening 1 (overzicht zwart/wit, reconstructie oorspronkelijke toestand 18e eeuw)
Tekening 2 (zijkant zwart/wit, tekening van J. Craandijk uit 1865)
Bronnen Tekst: http://hosting.etrade.nl/TP06970/vvv-fr-informatie-beziens.htm (niet meer bereikbaar) en http://www.geocities.com/dieder_2001/herinkhavia/gesch.html en
http://members.nbci.com/hdekroon/Fleringen1.htm
Foto's 1 t/m 3 en 7: http://www.geocities.com/dieder_2001/herinkhavia/gesch.html
Foto's 4, 11 en 12: Albert Speelman
Foto 5: http://hosting.etrade.nl/TP06970/vvv-frameset.htm
(niet meer bereikbaar)
Foto 6:
Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)
Foto's 8 t/m 10: Herinckhave / Nederlandse Kastelen Stichting en Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, 1978
Foto 13: http://members.nbci.com/hdekroon/Fleringen1.htm
Foto 14: http://www.geocities.com/dieder_2001/plaatjes/
Tekeningen 1 en 2: Herinckhave / Nederlandse Kastelen Stichting en Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, 1978

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!