Hofwijk

Op deze pagina vindt u informatie over Hofwijk.

Ligging Hofwijk lag tussen Zwolle en Hardenberg, in de buurschap Ankum.
Ontstaan In 1859 werd het huis gebouwd.
Geschiedenis Iets ten zuiden van de Hessenweg, de oude verbindingsweg tussen Zwolle en Hardenberg, ligt in de buurschap Ankum aan de noordkant van de Vossesteeg het spieker (spijker) Hofwijk. Aanvankelijk lag het huis tussen hoog opgaand geboomte en werd het omsloten door een gracht. Als gevolg van ruilverkaveling in de jaren zestig en zeventig van deze eeuw werden bomen gerooid, de grachten gedempt en wegen verlegd. Slechts de restanten van een bomensingel zijn nog over, schijnbaar willekeurig gegroepeerd in het weideland als herinnering aan de vroegere plantage rond het huis. Het huis Hofwijk zelf, gebouwd in 1859, ligt er nog steeds en zijn uiterlijk is weinig veranderd.

Het allereerste spieker werd reeds omstreeks 1725 gebouwd, maar werd in 1859 weer afgebroken om het nog bestaande huis erop te bouwen. De grote zandstenen stoep van het huis zou nog afkomstig zijn van het oude spieker.

Bewoners De Zwolse burgers dr. Jan van Laer en zijn zwager Egbert Meeuwsen kochten in 1717 verschillende stukken grond van Herman Willem Mulert tot de Leemcule. Met deze stukken grond werd het fundament gelegd voor het latere buitengoed Hofwijk.
Huidige doeleinden In 1966 werd het huis verkocht aan Jan Kaspers die er het boerenbedrijf uitoefenden. Maar een jaar later werd Hofwijk in verband met de uit te voeren ruilverkaveling ingebracht in de Stichting Beheer Landbouwgronden, gevestigd te Utrecht. In datzelfde jaar nog werd het huis met wat grond publiekelijk door de Stichting verkocht aan de arts Johannes Gerardus Haas te Utrecht. Dit geschiede onder de dwingende bepaling dat het gebouw niet meer gebruikt zou mogen worden voor de uitoefening van de landbouw. Inmiddels was het gebouw op de lijst van beschermde monumenten geplaatst. In 1981 ging Hofwijk over in handen van de huidige bezitter ir. Robert J.P. de Gaay.
Toegankelijk
Foto's
Bronnen Tekst: Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD) en Hove ten, J., en F. Pereboom, Uit de geschiedenis van Dalfsen

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!