Hulsbeke

Op deze pagina vindt u informatie over Hulsbeke.

Ligging Van Hulsbeke lag in Markelo.
Ontstaan In 1382 was het huis al bekend.
Geschiedenis

Het Hulsbeke werd eerder ook ter Heyst of de Heest genoemd.

't Goed ter Heyst mit al synen toebehoren gelegen in den kerspel van Markel.

1382-1383: Beleend door Johan Werner Brokings na opdracht door Gerd Ameking.
1394-1395: Johan Hulsbeke.
30-10-1433: Johan Hulsbeke.
3-10-1440: Deric Hulsbeke na de dood van zijn vader Johan Hulsbeke.
20-10-1457: Derick Hulsbeke.
28-7-1474: Johan Hulsbeecke na de dood van zijn vader Derick Hulsbeecke.

In 1475 in het schattingsregister is het een denstguet myns gnedigen heren. Bedrag van de aanslag 2 s.

21-7-1497: Johan Hulsbeecke.
19-7-1518: Johan Hulsbeecke.
18-5-1525: Bertolt Hulsbeecke na de dood van zijn vader Johan Hulsbeecke.
26-8-1532: Bertholt Hulsbeke.
13-6-1542: Goessen van Raesfelt, drost van Twenth, na opdracht door Bartolt Hulsbeck.
17-12-1556: Goessen van Raesfelt, drost van Twenthe.

1602, verpondingsregister, met de vermelding: “dar steit noch ein huss up, mar wordt nit bewohnet”.

7 mudde landes, 2 dachwerck, darvan gebruicket Roleff Schroer 3˝ mudde landes so dit tegenwoerdige jar erst aengenomen. Noch gebruicket Roeloff 2 dachwerck hoilandes. Dries Schroer ˝ mudde landes en Jan Lammertinck 6 scheppel landes.

Voor Hulsbeke zaten in de ridderschap (pagina 91 uit Van Doorninck, Geslachtkundige aantekeningen):
17-03-1623: Adolf van Raesfelt

Huisarchief Twickel. Inv nr 4708.

1627:

Akte van transport door Sibilla van Westerholt, wed. van Menso van Heiden tot Astrup, en haar kinderen aan Johan van Raesfelt de Oude van o.a. het goed Hulsbeek.

RAO. Nr 236. Archief van Van Haersolte (afkomstig van de V.O.R.G.) Inv.nr. 298.

Notities over het geslacht van Haersolte. 16e-19e eeuw. Bevat o.a een aantekening over de vraag of de Hulsbeeck onder Markelo havezaatsrechten bezat (1646).

In 1667 koopt Carel Otto Scheel tot de Vennebrugge (wonende op het Keppels) het Hulsbeecke. Eigenaar in 1682 is zijn weduwe mevr. van Keppels. Was tevens een buitengoed.

In 1719 is Deventernaar Henrick Lindeman de eigenaar, waarschijnlijk alleen van het huis.

Het huis is waarschijnlijk rond 1727 afgebroken en de landerijen zijn rond 1750 verkocht door de bewoners van het huis Keppels. In de 17e en begin 18e eeuw woonden er een paar generaties families die er boerden en zich Hulsbeke noemden.

In 1841 liet fabrikant Cornelis Nagel een woning bouwen aan de Goorseweg 24, hetwelk tot op heden Hulsbeke genaamd is. De grond was toen eigendom van de Kerk te Markelo.

Bewoners Zie hierboven.
Huidige doeleinden

Vanaf 1875 bewoond door wagenmaker Schreurs en nu zijn nazaten fam. Klein Velderman.

Of dit dezelfde plek is als waar het huis Hulsbeke gestaan heeft, is niet zeker.

Toegankelijk N.v.t.
Foto's Foto 1 (voorkant)
Bronnen Tekst: mr. Caspar van Heel, provinciaal archiefinspecteur en Anton Vedders van Stichting Heemkunde Markelo.
Foto: Anton Vedders van Stichting Heemkunde Markelo.

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!