De Hunenborg

Op deze pagina vindt u informatie over De Hunenborg.

Ligging De Hunenborg lag ooit in de buurt van Rossum.
Ontstaan In de 12e eeuw heeft hier waarschijnlijk een soort burcht gebouwd.
Geschiedenis Het verhaal wil dat hier, heel lang geleden, de Hunen woonden. De Hunen waren grote en sterke mensen. Een boerenknecht heeft eens een van de Hunen gezien en deze wilde hem een hand geven maar de knecht werd zo bang dat hij hard naar de boerderij van zijn baas rende. De Huun werd door deze weigering zo kwaad dat hij de knecht tot de boerderij achtervolgde. Toen de knecht de "niendeur" binnen ging sloeg de bijl van de Huun in in de "stiel" naast de deur. 

Onderzoekingen in 1919 hebben aangetoond dat er gebouwen hebben gestaan, omringt door een gracht. Waarschijnlijk is de bouwperiode de tweede helft van de negende eeuw. Deze gebouwen zijn later weer afgebroken met op de meeste plaatsen inclusief de fundering. 

Bewoners
Huidige doeleinden Zie hieronder.
Toegankelijk De plek waar de Hunenborg heeft gestaan is nu weer toegankelijk voor het publiek en als u goed kijkt kunt u de vormen van weleer herkennen.
Foto's Foto 1 (luchtfoto)
Foto 2 (de overblijfselen)
Foto 3 (de overblijfselen)
Tekening 1 (schematische plattegrond voor opgraving, 1914)
Tekening 2 (
plattegrond opgraving Holwerde, 1916)
Bronnen Tekst: http://www.a1.nl/gemeenten/rsm/recrea/agelo.htm en Dick Schluter.
Foto 1: F. Kerstens
Foto's 2 en 3: Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)
Tekeningen 1 en 2: via Albert Speelman

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!