Kevelham

Op deze pagina vindt u informatie over Kevelham.

Ligging Het landgoed lag bij Goor.
Ontstaan In 1380 wordt het voor het eerst genoemd.
Geschiedenis In 1736 is het afgebrand, daarna herbouwd als spieker. Het is opgegaan in Weldam.
Bewoners

Den Kevelham vor een borchleen to Goer, gheleghen in den kerspel van Gore beleend door:
1379‑1382
Wolter van den Weldamme droeg in 1389 Kevelham over aan Willem Splinter als onderpand van een lening.

1392
Idem door Willam Splinter van den Weldam.

24‑6‑1394
Idem door Herman van Bechem, gehuwd met Elisabeth Sticke.

3‑8‑1433
Idem door Johan Beckem, onmondig, na de dood van zijn vader. Hulder Gelmer Sticke.

20‑10‑1457
Idem door Johan Bechem.

22‑3‑1489
Idem door Herman van Beckhem na de dood van zijn vader Johan van Beckhem.

23‑7‑1497
Idem door Herman van Beckhem.

12‑11‑1511
Idem door Johan van Beckem na de dood van zijn broer Herman van Beckem.

20‑7‑1518
Idem door Johan van Beckum.

19‑12‑1526
Idem door Johan van Beckum na de dood van zijn vader Johan van Beckum.

29‑10‑1541
Idem door Jan van Beckom.

11‑6‑1555
Idem door Goessen van Raesfelt krachtens een schenking, nadat het goed door confiscatie uit de nalatenschap van wijlen Marie van Beckom in bezit van de keizer was gekomen.

17‑12‑1556
Idem door Goessen van Raesfelt, drost van Twenthe.

18‑12‑1556
Idem door Johan van Beckom.

RAO. 401. Archief van Van Hoevell tot Nijenhuis, inv.nr. 5. 1557
Acte van opdracht door Johan van Beckem aan de stadhouder Johan van Ligne van het leengoed de Kevelham in het kerspel van Goor en borgleen van Goor.

24‑5‑1557
Beleend door Adriana van Beckom na opdracht door Johan van Beckom. Hulder haar man Gheert Zwaefken.

5‑1‑1604
Idem door Swaene Swaffkens (ovl. jan. 1628), vrouw van Roeloff van Hoevell, na de dood van haar moeder Adriana van Beckum.

2‑6‑1646
Idem door Gerhard van Hoevell, zoon van Swane en Roeloff.

27‑5‑1658
Idem door Roeloff van Heuvel na de dood van zijn vader Gerrit van Heuvel, den Groten en Kleinen Kevelham.

10‑1‑1681
Idem door Christina Elsabe Bentink, weduwe van Rudolf van Heuvel tot Nienhuis, namens hun beider oudste zoon Gerrit Wilhelm van Heuvel. Hulder I. Issels, rentmeester van Swarte Watersklooster.

19‑1‑1706
Idem door Gerhard Wilhelm van Heuvel toe Nienhuis na de dood van zijn vader Rudolph van Heuvel.

19‑1‑1706
Idem door Unico III Ripperda toe Weldam, drost van Twente, als koper na opdracht door Gerhard Wilhelm van Heuvel toe Nienhuis.

Vanaf deze tijd is de havezate Kevelham dus in handen van het Weldam.

15‑3‑1709
Idem door Unico Ripperda, drost van Twente, als koper na opdracht door Gerhard Willem van Heuvel tot Nienhuis.

Huidige doeleinden
Toegankelijk
Foto's
Bronnen Tekst: Handboek Overijssels Landschap / Stichting het Overijssels Landschap, 1989 en Anton Vedders (Stichting Heemkunde Markelo)

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!