Melenhorst

Op deze pagina vindt u informatie over Melenhorst.

Ligging Melenhorst ligt in de buurt van Hoonhorst.
Ontstaan In 1560 werd het huis reeds genoemd.
Geschiedenis
Het was een buitenplaats, waar ook een boerderij bij was. Het huis werd voor 2 vuursteden belast, maar nadat het in verval raakte werd een aanvraag ingediend om nog slechts voor 1 vuurstede belast te worden. De boerderij werd in 1785 door Jan Melenhorst (Alberts) Nijboer (later Melenhorst) aangekocht. Het boerenerf werd bij een veiling gesplitst. Nu zijn de erven bekend onder de namen Grote en Kleine Bakenboer (naar het geslacht de Baecke, één van de vroegere eigenaren van de havezate). Het laatste erf is nu nog in bezit van een Melenhorst. De havezate Melenhorst als zodanig bestaat niet meer. 
Bewoners Zie hierboven.
Huidige doeleinden De boerderij, gebouwd in 1753, bestaat nog altijd. Zij wordt thans bewoond door de familie G. Diepman.
Toegankelijk
Foto's
Bronnen Tekst: De havezaten in Salland en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1997; ISBN 9064696136 en http://www.melenhorst.net

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!