Molenenk

Op deze pagina vindt u informatie over Molenenk.

Ligging Molenenk ligt bij Diepenveen.
Ontstaan In .... bestond het huis reeds.
Geschiedenis Bestaat nog altijd. Voor de eerste grenswijziging stond het net buiten de gemeentegrens van Deventer in de gemeente Diepenveen.
Bewoners
Huidige doeleinden Bewoond.
Toegankelijk Zie hierboven.
Foto's Foto 1 (voorkant z/w, ansichtkaart begin 20e eeuw, uitg. Nauta, Velsen)
Bronnen Tekst en foto 1: Frank Berends

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!