Oldehuijs

Op deze pagina vindt u informatie over kasteel Oldehuijs.

Ligging Kasteel Oldehuijs lag ooit in Vollenhove.
Ontstaan In 1168 werd het kasteel gebouwd.
Geschiedenis Het kasteel werd ooit afgebroken/verwoest. Het was een bisschoppelijke 'dwangburcht', later is het zeer waarschijnlijk een tuchthuis geworden en daarna afgebroken. Het heeft gestaan in de buurt van de kerk en de haven.

Omstreeks 1168 wordt door bisschop Godfried van Rhenen het zogenaamde Oldenhuijs gebouwd. Het Oldenhuijs was een door een gracht omgeven burcht met een donjon en een kapel. (De kapel wordt overigens eerst in 1381 genoemd.) De bisschoppen uit die tijd waren namenlijk niet alleen geestelijke maar vooral ook krijgsheer. Verder is de burcht een steunpunt in de verdediging tegen de Friezen, evenals de burcht in Kuinre.
Zelf had Godfried van Rhenen niet veel plezier aan zijn kasteel. Al in 1170 werden door een zware storm grote delen van het gebied weggevaagd. Bossen en dorpen verdwenen, er waren veel doden en grote schade. Dit greep de bisschop zo aan dat hij nooit meer de oude is geworden. Toch zullen de bisschoppen steeds meer tijd doorbrengen in Vollenhove. Hierdoor kreeg het slot meer en meer betekenis en nam het aantal in- en omwonenden toe.

Bewoners
Huidige doeleinden
Toegankelijk
Foto's Foto 1 (voormalig kasteelterrein)
Tekening 1
(aangezicht, anonieme penseeltekening)
Tekening 2
(aangezicht, penseeltekening van H. Tavenier, 1786)
Tekening 3 (aangezicht, penseeltekening van A. de Haen, 1729)
Tekening 4 (de poort, penseeltekening van H. Tavenier, 1786)
Tekening 5 (de poort, penseeltekening van A. de Haen, 1729)
Tekening 6 (de toren, penseeltekening van H. Tavenier, 1786)
Tekening 7
(de toren, penseeltekening van A. de Haen, 1729)
Tekening 8
(aangezicht)
Tekening 9 (plattegrond Vollenhove door Joan Blaeu, ca. 1650)
Tekening 10 (plattegrond, 1817)
Tekening 11 (plattegrond, 1821)
Bronnen Tekst: Havezaten in Vollenhove / A.J. Mensema, 1989; ISBN 9066301902 en http://welcome.to/Vollenhove.nl
Foto 1: Peter van der Wielen
Tekeningen 1 t/m 7: Overijsselse buitenplaatsen / H.W.M. van der Wyck, J. Enklaar-Lagendijk, 1983; ISBN 9064696179
Tekeningen 8 en 9:
Peter van der Wielen
Tekeningen 10 en 11: via Albert Speelman

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!