Oldenhof (Markelo)

Op deze pagina vindt u informatie over Oldenhof.

Ligging De voormalige havezate Oldenhof lag bij Markelo.
Ontstaan In 1046 reeds genoemd en in 1531 verschijnt Wolter Splinter als riddermatige op de Overijsselse landdag.
Geschiedenis Tegenwoordig herinnert niets meer aan de havezate.
Bewoners

 

Vele generaties bewoond geweest door de fam. Splinter.  

Everhard Splinter heeft de helft aangekocht na de dood van zijn broer Christoffel en toen de havesate in 1573 is afgebrand heeft hij het gebouw "doen optimmeren welke wal drie duisent daler gekost heeft boven de verbeteringe der landerien", die hij had aangekocht.

In 1646 verkopen de erfgenamen Splinter het Oldenhof aan Van Haersolte.

1650
Het Huis ende havesate Oldenhave met hoff ende boomgaert dairaen gelegen ende de navolgende daironder gehoorige parcheelen als den Papencamp, het Achterste Lant, de Splinters Camp, een acker aen het Wechbome, een acker naest de Lobre, sijnde t'samen tentvrij. Item vier koeweijden voor het Huis Oldenhave gelegen: de Leusmate, de Busmate ende den Lichtendam met een volle whaere in den mercke van Marckel, to heijde, to weijde, to torve, to twijge met aller slachter nut ende een volle houw in de Suitgeurs gelegen in den gerichte van Kedongen, bourschap Marckel gelegen.

9‑8‑1650
Oldenhave beleend door Arent Jurrien van Haersolte, majoor.

7‑11‑1667
Idem door Arent Jurrien van Haersolte, kolonel, met lediger hand.

15‑12‑1673
Idem door Fenne Elisabeth van Haersolte, weduwe van Diderich van Haersolte to Wolfshagen, door de aartsbisschop van Keulen en de bisschop van Munster ten behoeve van haar onmondige zoon Volckier van Haersolte onder hulderschap van Reiner Vlier.

17‑6‑1686
Idem door Volkier van Haersolte toe den Oldenhof, zoals Arent Jurrien van Haersolte daarmee in 1650 was beleend.

8‑3‑1715
Idem door Wolter Jan van Haersolte na de dood van zijn vader Volkier van Haersolte.

14‑3‑1742
Idem door Joan Lodewyk graaf van Rechteren na opdracht door Wolter Jan van Haersolte, drost van Sallandt.

5‑8‑1759
Idem door Geertruid van Haersolte, vrouwe van Oldenhoff en Bijssel, weduwe van Wolter Jan van Haersolte, drost van Sallandt. Hulder Paulus Putman, advocaat.

8‑11‑1763
Idem door L.C. graaf van Rechteren namens de onmondige C.A. graaf van Rechteren na de dood van diens vader J.L. graaf van Rechteren. Hulder dr. Herman Hubert.

8‑11‑1763
Idem door de weduwe Van Haersolte als boedelhoudster van de nalatenschap van haar man na opdracht door L.C. graaf van Rechteren. Hulder dr. A.N. Fabius.

28‑12‑1765
Idem door Christian Alberecht graaf van Rechteren, onmondig, zoals zijn grootmoeder, de weduwe Van Haersolte, daarmee op 8 november 1763 was beleend. Hulder zijn voogd A. baron van Dedem tot den Gelder.

1‑5‑1779
Idem door Christiaan Albrecht graaf van Rechteren tot Borgbeuningen met lediger hand.

25‑12‑1779
Idem door F.J.W.R. van Heeckeren tot Overlaar en zijn vrouw Sophia Geertruid Florentina van Rechteren krachtens een magescheid na opdracht door hun zwager en broer C.A. graaf van Rechteren tot Borgbeuningen.

1772
Stukken waarbij F.J.W.R. van Heeckeren en S.G.F. van Rechteren f 5000,‑ opnemen bij de directeuren van de Overijsselse Praebende‑societeit, waarvoor zij 8 boerderijen onder de Oldenhof gelegen, hypothecair verbinden.

RAO. 214. Archief Huis Almelo. Inv.nr. 2369.

1816
Stukken betreffende de openbare verkoping door Sofia G.F. van Rechteren, wed. van Frederik J.W.R. van Heeckeren tot Overlaar, van de havezathe Oldenhof (incl. de erven Zigger, Bolink, Ovink en Hiddink) bij Markelo, waaraan tevens verbonden het recht van jacht, visserij en de collatie van de predikant aldaar.

In 1874 koopt Jan Zwiers het erve Oldenhoff van de fam. Jansen uit Rijssen voor de som van f 11.280,‑. Het is het laatste restant van de voormalige havezathe Oldenhoff, waartoe een groot deel van de nabij gelegen boerderijen behoorden: Hiddink, Bolink, Pruuse, Meyers, Siggink en Ovink. Kort daarop zal de boerderij dan ook zijn afgebroken. Was gelegen tussen erve Bode en erve Bolink.

Huidige doeleinden
Toegankelijk
Foto's
Bronnen Tekst: De havezaten in Twente en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1995; ISBN 90-400-9766-6 en Anton Vedders

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!