Oldenhof (Vollenhove)

Op deze pagina vindt u informatie over Oldenhof.

Ligging Ten oosten van Vollenhove, aan de weg Oppen Swolle 7 naar Zwartsluis, ligt de omgrachtte havenzate Oldenhof.
Ontstaan Omstreeks 1635 werd hier een huis gebouwd door Gerhard Sloet.
Geschiedenis Deze havezate is tot op heden bewoond door een adellijke familie. Van de wegkant oogt het als een 19e eeuws buitenhuis, de oostzijde geeft een ander beeld: een 18e eeuws herenhuis van allure. 

Leuk is het te weten dat in 1636 er een rekening van Jan Janssen, glazenier te Hasselt werd voldaan voor de plaatsing van "dubbelt glas". In 1640 werd het recht van havezate verschreven op dit pand vanaf de Oldenhof. Het is niet duidelijk waar de oorspronkelijke Oldenhof lag.
Gerhard Sloet was een ambitieus man die in 1640 werd gekozen tot lid van de gedeputeerde staten van Overijssel. Drie jaar later werd hij landrentmeester van Twente. Dat ging hem niet best af; na het beŽindigen van zijn taak in 1668 was hij 30.000 gulden schuldig. (destijds een gigantisch bedrag). In 1675 was Gerhard Sloet met een vermogen van 80.000 gulden ťťn van de rijkste edellieden van Vollenhove. Alleen Hendrik van Isselmuden, heer van Rollecate had een groter vermogen: ruim 200.000 gulden!
Het pand wisselde vaak van eigenaar. In 1684 kwam het in bezit van Diederich von Wielich, in 1712 Derk Boldewijn Mulert. In 1742 werd de havezate verkocht aan Lodewijk Arend Gansneb genaamd Tengnagel. In 1776 werd het weer doorverkocht aan Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk tot Nijerwal, later drost van Vollenhove. Deze was daarnaast eigenaar van de havezate Nijerwal in de stad Vollenhove en van de havezate Welsum in Olst.

In de 18e eeuw moet het pand ingrijpend zijn veranderd.
In 1825 komt het pand voor een bedrag van 30.000 gulden opnieuw in het bezit van de familie Sloet van Oldruitenborgh. In 1833 word het grootschalig verbouwd.
In 1894 wordt het pand voor de sloop verkocht en aangekocht door Gerard Sloet van Marxveld voor 19.002 gulden. In 1903 gaat hij het pand daadwerkelijk bewonen. In 1904 bezoeken koningin Wilhelmina en Prins Hendrik het pand in verband met het huwelijk van Catharina Sloet met Jonkheer Wilhelm Frederik RoŽll.

Rondom het huis werd rond 1800 een park aangelegd.

Het pand is momenteel nog steeds in bezit van de familie Sloet van Marxveld welke het pand in 1976 liet restaureren en onder liet brengen in de stichting Den Oldenhof.

Bewoners Zie hierboven.
Huidige doeleinden Zie hierboven.
Toegankelijk
Foto's Foto 1 (voorkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Foto 2 (voorkant)
Foto 3 (achterkant, 29 juli 2003)

Foto 4 (achterkant)

Foto 5  (achterkant)
Foto 6  (achterkant)
Foto 7  (achterkant)
Foto 8 (achterkant, 31 mei 1998)
Foto 9 (achterkant, 31 mei 1998)
Tekening 1 (achterkant, penseeltekening H. Tavenier, 1786)
Bronnen Tekst: http://www.flnet.nl/~0verhoeven03/havezate.htm
Foto 1: Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten / A.I.J.M Schellart, 1974
Foto's 2 en 4: Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)
Foto 5: http://www.flnet.nl/~0verhoeven03/havezate.htm
Foto's 6 en 7: http://www.lkc.nl/
Foto's 8 en 9:
Albert Speelman
Tekening 1: via Albert Speelman

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!