Olidam

Op deze pagina vindt u informatie over Olidam.

Ligging De voormalige havezate Olidam lag bij Goor.
Ontstaan Het huis wordt in 1380 voor het eerst genoemd.
Geschiedenis Reeds rond 1648 was er weinig van over en vielen de resterende goederen onder Weldam.
Bewoners
Huidige doeleinden
Toegankelijk
Foto's
Bronnen Tekst: De havezaten in Twente en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1995; ISBN 90-400-9766-6

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!