De Oosterhof

Op deze pagina vindt u informatie over de Oosterhof.

Ligging Ten oosten van het centrum van Rijssen (aan de Kasteellaan 1) ligt havezate De Oosterhof.
Ontstaan Het huis is in 1334 voor het eerst genoemd.
Geschiedenis De havezate werd in 1969 geheel gerestaureerd. Het heeft een bestemming gehad als opleidingsinternaat voor kraamverzorgsters.
Bewoners

Reeds in een akte van 1334 wordt er melding gemaakt van het Schultengoed Gherlovic, waarvan men aanneemt dat hiermee De Oosterhof bedoelt wordt. Het huis wordt dan door Johan van Thije te koop aangeboden. In 1475 komt het in het bezit van het geslacht Van Langen. Dit geslacht sterft uit in 1637. In deze periode krijgt De Oosterhof meer bekendheid omdat het meerdere keren wordt bezocht door Prins Maurits voor jachtpartijen in de omgeving. In 1637 wordt Ernst van Ittersum, die kolonel is in de Staten van Overijssel, erfgenaam van De Oosterhof. Tot het jaar 1900 blijft het in het bezit van de Van Ittersums. De laatste van dit geslacht, Frederik Alexander, die De Oosterhof in 1848 erft, komt op 21 oktober 1900 te overlijden. Het huis komt dan in het bezit van zijn zuster Louise, die was gehuwd met Jonkheer Hendrikus A.D. Coenen. Tot 1959 blijft deze familie bezitter van de havezate, die toen al in een zodanig slechte staat verkeerde, dat het voor bewoning nog nauwelijks geschikt was. In 1960 verkoopt de laatste adellijke bewoonster, Barones van der Borch tot Verwolde, het huis met de omliggende grond aan de Gemeente Rijssen. De gemeente heeft De Oosterhof laten restaureren. Het heeft van 1969 tot 1987 dienst gedaan als opleidingsinstituut voor kraamverzorgsters. Sinds juni 1989 is in het gebouw zelf het Rijssens Museum gevestigd. Het rechter bouwhuis wordt verhuurd aan een architectenbureau en het linker bouwhuis is zeer recent (jan. 2003) gerestaureerd en zal plaats bieden aan een deel van het Rijssens Museum en het Brandweermuseum. Rond de havezate bevindt zich een prachtig park en bos.

Zie ook het artikel 'De Havezate en zijn bewoners' door Jan Slofstra, gepubliceerd in Havezate krabbels, een uitgave van het Rijssens museum.

Huidige doeleinden In deze havezate is het Rijssens Museum gevestigd, waar de historie van Rijssen heel goed en sfeervol in beeld is gebracht.
Het museum is geopend: 
- van 10.00 - 12.00 en van 14.00 - 17.00 uur in oktober tot en met april van maandag tot en met vrijdag;
- van 10.00 - 17.00 in mei tot en met september van maandag tot en met vrijdag en op zaterdag van 14.00 - 17.00 uur.
De entreekosten zijn voor volwassenen f. 4,00 en f. 2,00 voor kinderen van 5 tot 12 jaar, 65+ ers en CJP-houders. Voor meer informatie over het museum kunt u bellen met telefoonnummer 0548-514261.
Toegankelijk Rond het museum ligt een prachtige tuin die voor het publiek toegankelijk is. Zie verder hierboven.
Foto's Foto 1 (voorkant)
Foto 2 (voorkant, 27 augustus 1989)
Foto 3 (voorkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Foto 4 (achterkant)
Foto 5 (voorkant, 27 augustus 1989)
Foto 6 (voorkant, 22 november 1992)
Foto 7 (achterkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Foto 8 (rechterkant, 27 augustus 1989)
Foto 9 (linkerkant, 27 augustus 1989)
Foto 10 (linkerkant, 22 november 1992)
Tekening 1 (voorkant zwart/wit, pentekening, 1729)
Bronnen Tekst: Overijssel voor ontdekkers / Klaas Goinga, 1999; ISBN 90-400-9311-3, Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten / A.I.J.M Schellart, 1974 en Langs Twentse Havezathen' / Hans van Paridon, 1991, Enschede (Willem-Jan van Ittersum)
Foto 1: http://www.uitgaanstips.com (uit de lucht)
Foto 2, 5, 6 en 8 t/m 10: Albert Speelman
Foto's 3 en 7: Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten / A.I.J.M Schellart, 1974
Foto 4: G. van Diest
Tekening 1: via Albert Speelman

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!