Ootmarsum

Op deze pagina vindt u informatie over huis Ootmarsum.

Ligging Het voormalige huis Ootmarsum lag in Ootmarsum.
Ontstaan In 1273 was het huis al bekend, eerst als commanderij van de Duitse Orde.
Geschiedenis
Ten zuiden van Ootmarsum precies op de locatie waar zich nu het Openluchtmuseum bevindt, stond het kasteel Ootmarsum - in de volksmond genoemd Het Hooge Huys - de voormalige Commanderie der Duitse Orde.

Het gebouwencomplex dat in het begin van de achttiende eeuw werd afgebroken kent een roerige geschiedenis. Nadat de Duitse orde rond 1200 het gebouw had gesticht ten behoeve van de kruisridders, was het tot 1580 in het bezit van de Duitse orde te Utrecht en Münster. In deze periode resideerden 16 Commandeurs op het kasteel. In 1640 trad de laatste commandeur uit de orde en ruilde zijn bezit Waldenburg bij Emmerich met de gebouwen van de commanderie Ootmarsum. Vanaf dat moment was de Commanderie Ootmarsum seculier bezit en werd Huis Ootmarsum genoemd.

De laatste commandeur, Johann Dietrich von Heyden, trad uit de Duitsche Orde en trad toe tot het Ridderschap Overijssel en werd Drost van Twente. Vele generaties von Heyden hebben tot begin 1800 op het Huis Ootmarsum gewoond. Rond 1760 werd het oude huis afgebroken en werd een nieuw huis ten westen van de binnenplaats gebouwd. De nazaten in de laatste generatie, onder stamvader Rijksgraaf Sigismund VGL von Heiden Hompesch lieten de Ootmarsumse bezittingen openbaar verkopen, hetgeen moeizaam verliep. Gronden werden verkocht en het huis met alle bijgebouwen werd afgebroken. Laatste restant, het molenhuis, werd aan J.Palthe verkocht, die het later aan de gemeente schonk. Het gebied werd voor 200 jaar volkstuintjes. Plannen voor het laten herleven van het gebied zijn in de maak.

Bewoners
Huidige doeleinden
Toegankelijk
Foto's Tekening 1 (voorkant, tekening van C. Pronk, 1729)
Tekening 2 (achterkant, pentekening van A. Schoemaker, 1726)
Tekening 3 (voorkant en tuin, tekening van een onbekend persoon, 1733)
Tekening 4 (het huis, schilderij van M. Hobbema, 1670)
Tekening 5 (het huis, tekening toegeschreven aan M. Hobbema)
Bronnen Tekst: http://www.openluchtmuseumootmarsum.nl, http://www.commanderieootmarsum.nl, De havezaten in Twente en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1995; ISBN 90-400-9766-6
Tekeningen 1 t/m 3: Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe / G.J. ter Kuile, 1974 (heruitgave van het boek dat oorspronkelijk in 1911 verscheen), Commanderie en Huis Ootmarsum, uitgave Heemkunde Ootmarsum door H. Eweg, uitgave 2015.
Tekeningen 4 en 5: via Albert Speelman

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!