't Rozendael

Op deze pagina vindt u informatie over 't Rozendael.

Ligging 't Rozendael ligt bij Heino (aan de Rozendaelseweg 3).
Ontstaan In 1583 voor het eerst melding gemaakt van erf Rozendal.
Geschiedenis Het werd een buitenverblijf en omstreeks 1850 werd het vergroot en in de huidige staat gebracht.
Bewoners De bewoners sinds 1583: Heer van Rechteren,1651 (twee erven Rozendael): Heer van Vilsteren/ kolonel Bentinck van Schoonheeten, 1722: freule E.M. van Voorst, 1853: Hendrik Croockewit, 1858: Coster van Houten (dominee van Heino) na zijn dood werd een nicht van hem eigenaar van 't Rozendael. Zij verkocht het landgoed en het huis in 1914 aan Mr F.A.R.A. baron van Ittersum (rechter te Utrecht). Na de dood van diens zoon, ir F.A.R.A. baron van Ittersum in 1939, (kinderloos huwelijk met Jkvr. Sandberg; beide wapens staan bij de ingang van de buitenplaats) werd de 'Stichting Baron van Ittersum Fonds' eigenaar van de buitenplaats en het gelijknamige landgoed. De huidige bewoners zijn Baron en Barones van Ittersum (voorzitter Stichting Baron van Ittersum Fonds).
Huidige doeleinden
Toegankelijk Wandelen rond het Nijenhuis en 't Rozendael (uit Trouw)
Foto's Foto 1 (voorkant, januari 2001)
Foto 2 (voorkant, 2 maart 2002)
Foto 3 (voorkant
, 2 maart 2002)
Foto 4 (voorkant
, 2 maart 2002)
Foto 5 (voorkant
, 2 maart 2002)
Foto 6 (voorkant)
Foto 7 (voorkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Bronnen Tekst: Landgoed 't Rozendael - 't Nijenhuis / Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit, 1999, Willem-Jan van Ittersum en Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten / A.I.J.M Schellart, 1974
Foto 1: eigen collectie
Foto's 2 t/m 5:
Albert Speelman
Foto 6: Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)

Foto 7: Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten / A.I.J.M Schellart, 1974

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!