Saterslo

Op deze pagina vindt u informatie over kasteel Saterslo.

Ligging Saterslo, ook wel Saasveld of Saesveld genoemd, lag in buurtschap Dulder (bij Saasveld).
Ontstaan Het kasteel werd reeds genoemd in 1361.
Geschiedenis Reeds in de middeleeuwen was Weerselo niet geheel onbetekenend. De marke Dulder was bekend door Saasveld en het slot Saterslo, waaraan deze buurtschap zijn naam te danken heeft. Het klooster van Weerselo, behorende tot de grote marke Dulder, had in die tijden veel te verduren onder de Van Reedes, heren van Saterslo. Zij beheersten in hun kasteel, omgeven door moeras, de gehele omgeving. Van daaruit ondernamen zij hun rooftochten tot in verre omtrek.

Het slot Saterslo was alom bekend en enkele havezaten werden ook op haar gebied aangetroffen. Het kasteel Saterslo raakte in verval en werd in 1818 gesloopt.
Bewoners Zie hierboven.
Huidige doeleinden Er zijn alleen nog wat overblijfselen te zien in de tuin van de Rooms Katholieke kerk te Saasveld.
Toegankelijk
Foto's Foto 1 (restanten: bord van de VVV, 21 februari 2004)
Foto 2 (restanten: diverse onderdelen, 21 februari 2004)
Foto 3 (restanten: steen met de naam Van Nijenrode, 21 februari 2004)
Foto 4 (restanten: één van de familiewapens in steen, 21 februari 2004)
Foto 5 (restanten: één van de familiewapens in steen, 21 februari 2004)
Foto 6 (restanten: de drie leeuwekoppen, 21 februari 2004)
Foto 7 (restanten: de gracht, 21 februari 2004)
Tekening 1 (achterkant, tekening van een onbekend persoon, rond 1530)
Tekening 2 (voorkant, pentekening van A. de Haen, 1729)
Tekening 3
(voorkant, pentekening van A. de Haen, 1729)
Tekening 4 (voorkant, tekening van H. Spilman)
Bronnen Tekst: http://www.weerselo.nl/, http://www.villapark-eureka.nl/ en De havezaten in Twente en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1995; ISBN 90-400-9766-6
Foto's 1 t/m 7: Albert Speelman
Tekening 1: Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe / G.J. ter Kuile, 1974 (heruitgave van het boek dat oorspronkelijk in 1911 verscheen)
Tekeningen 2 en 3: Overijsselse buitenplaatsen / H.W.M. van der Wyck, J. Enklaar-Lagendijk, 1983; ISBN 9064696179
Tekening 4: via Albert Speelman

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!