Stoevelaar

Op deze pagina vindt u informatie over Stoevelaar.

Ligging De voormalige havezate Stoevelaar lag bij Hericke.
Ontstaan Circa in 1208 zou het kasteel, ook wel bekend als Stuvelhof, al bestaan hebben. 
Geschiedenis Alleen nog een bouwhuis aanwezig, dat dient om vakantiegangers onderdak te bieden. In 1847 is het huis afgebroken.
Bewoners

 

Wi, schepenen, betughen dat Johan van Tye van dier Stuvelborch hevet ghecoft weder Lambertes sone ter Maet Johanne siin hus ende sinen gaerden alsulc ghelegen is.

De Stuvelhof vor borchleen to Goer mit woenynge en hore toebehoringhe gheleghen in den kerspel van Markel beleend door:

1379‑1382
Jan Tye.

10‑9‑1394/ca. 1417
Johan van den Tye.

30‑10‑1433
Johan die Roede.

9‑1‑1452
Johan die Roede na de dood van zijn vader Johan die Roede.

20‑10‑1457
Johan die Roede.

1475, Schattingsregister.
Johan de Rode, denstman. 2 s.

2‑5‑1495
Johan van Coevorden na opdracht door Johan die Rode.

21‑7‑1497
Johan van Covorden Reynaltssoen.

31‑7‑1505
Reynalt van Covorden, onmondig, na de dood van zijn vader Johan van Covorden. Hulder Wolter van Covorden.

21‑7‑1518
Reynalt van Covorden.

7‑2‑1526
Reynalt van Coevoerden Janssoen.

30‑11‑1531
Reynalt van Coevoerden Janszoen.

22‑5‑1557
Reynt van Coeforden.

26‑11‑1574
Goessen van Covorden na de dood van zijn vader Reynt van Covorden.

26‑11‑1574
Jacob van Covorden na opdracht door zijn broer Goessen van Covorden tot Rhaen.

13‑10‑1619
Borchardt van Couverden na de dood van zijn vader Jacob van Couverden.

22‑5‑1626
Borchart van Coeverden na de dood van zijn vader Jacob van Coeverden.

21‑6‑1686
Jacob van Koeverden tot den Stuiveler, luitenant‑stadhouder van de lenen van de provincie Overyssel.

9‑3‑1708
Borchard Amelis van Coeverden toe Stuvelaar ende Hengelo na de dood van zijn vader Jacob van Coeverden tot Stuvelaar.

3‑3‑1714
Johan Philips Cristoffel van Keppel, zoals zijn oom Borchard Amelis van Coevorden daarmee was beleend.

24‑2‑1729
Jan Philip van Keppel toe Stoevelaar met lediger hand.

Op dezelfde dag werden zijn huwelijkse voorwaarden met Agnes van Rheede van 30‑11‑1722 bekrachtigd.

25‑11‑1750
Georg Borchart Unico van Keppel tot Hengelo als beneficiaire erfgenaam van zijn al vele jaren eerder overleden broer Johan Philip Christoffer van Keppel tot Stoevelaar.

2‑1‑1751
Derk van der Wijk als koper, hoewel Georg Borchart Unico van Keppel tot Hengelo tot dan toe had nagelaten Stoevelaar en de andere betrokken leengoederen te zijnen behoeve op te dragen.

14‑4‑1752
Anna Margareta Klint, weduwe Van de Water, namens haar onmondige zoon Joan Hendrik van der Wijk als testamentaire erfgenaam van Derk van der Wijk. Hulder Hertger Vlier.

18‑7‑1756
Jan Hendrik van der Wijk als erfgenaam en leenvolger van zijn overleden oom Derk van der Wijk, burgemeester van Zwolle, met lediger hand.

In de voorgevel van het oude kasteel bevond zich onder het wapen van de Van Coeverden's een gevelsteen met Latijnse tekst, vertaald:

"In het jaar 1460 heeft Reinoud van Coeverden, kleinzoon van Reinoud, den laatsten heer van Van Coeverden en Drenthe, dezen burcht voor zich en de zijnen verkregen door zijn huwelijk met Catharina de Rode van Heeckeren. Van toen af hebben zijn zoon en kleinzonen, allen hunne vaders opvolgende, tegelijk met hunne echtgenooten het onafgebroken bezeten, namelijk Johannes en Anna van Ittersum erfvrouwe van Rhaan, Reinoud en Cornelia van Varik tot Varik, Jacobus en Maria van Ittersum tot Garner, Borchardus en Anna Catharina Ripperda tot Weldam, Jacobus en Nicolina Ripperda tot Hengelo en Borchardus Aemelius tot Stoevelaar en Hengelo, die, toen het door ouderdom in elkander viel, het vernieuwd heeft. Het oude kasteel zijnde gesticht Anno 1208".

Midden 18e eeuw is het in bezit gekomen van de Zwolse burgemeestersfamilie Van der Wijck.

De weduwe van de laatste Van der Wijck liet het kasteel in 1844 afbreken. Het bleek een sterk kasteel te zijn geweest dat op elke hoek een zware toren had. De muren waren bijzonder dik. Het gebouw, waaraan zich veel Bentheimer steen bevond, was geheel omringd door water en had bovendien nog een buitengracht. In de nabijheid is nog een gewoon heerenhuis geweest. De gehele bezitting is in 1863 publiek verkocht en het huis met de tuinen binnen de gracht werd toen het eigendom van den heer N. Jannink, predikant te Goor.

Het genoemde heerenhuis is nu het erve Stoevelaar.

Huidige doeleinden
Toegankelijk
Foto's Foto 1 (bouwhuis)
Tekening 1
(voorkant, penseeltekening W.M.S. van Duren, 1840)
Tekening 2 (voorkant veraf, pentekening J. van der Wyck, 18e eeuw)
Bronnen Tekst: De havezaten in Twente en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1995; ISBN 90-400-9766-6 en Anton Vedders
Foto 1: Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)
Tekeningen 1 en 2: Overijsselse buitenplaatsen / H.W.M. van der Wyck, J. Enklaar-Lagendijk, 1983; ISBN 9064696179

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!