Het Vesterbosch

Op deze pagina vindt u informatie over Het Vesterbosch.

Ligging Het Vesterbosch (of De Vest(h)e) lag in buurschap Oxe bij Deventer.
Ontstaan De buitenplaats is in .... gebouwd. 
Geschiedenis

Het huis wordt in de 17e eeuw genoemd.

In het trouwboek van de Roomsch Catholieke Kerk te Colmschate kwam ik (lees als er ik staat: Guus Edelenbosch) het huwelijk tegen van Elisabeth Agnes van van Pollart, dochter van Hendrick Hieronimus van Pollart en Agnes Margaretha van Twickelo [wonende] op huize de Vesthe in Oxe onder Colmschate. Haar ouders waren gehuwd in 1679, en kregen drie kinderen waarvan Elisabeth Agnes de oudste was. Haar vader overleed tussen 1692 en 1696.  

Zoekend op internet vond ik nog een bron: In het HCO (Historisch Centrum Overijssel) te Zwolle bevindt zich het huisarchief van de familie van Hövell (toegang 0568.3):

 0568.3 Hövell, familie Van, Huis Wezeveld bij Twello (Gelderland)

1.2.1.2. Agnes Margaretha van Twickelo - nr. 64: Akte waarbij Agnes van Twickelo voor haarzelf en haar minderjarige kinderen verklaart een som gelds schuldig te zijn aan Margaretha Huyssen gravin zu Flodroff, onder zekerstelling van het erve Vestman in het schoutambt Colmschate, 1695. Met aantekeningen betreffende de aflossing door Otto Ernst van Hövell, 1698. 

Hieruit blijkt dat Kasteel De Vesterbosch ook bekend stond onder de namen De Veste en Vestman.

Hieruit blijkt ook dat Agnes Margaretha van Twickelo in 1695 de eigenaresse was van dit kasteel. Dit betekent tevens dat haar man toen al overleden was.

De Hoogweledelgeboren Juffer Elisabeth Agnes van Pollart trouwde op 18-11-1716 in de Roomsch Catholieke kerk in Colmschate. Vermoedelijk woonde zij toen op De veste.

De vraag hoe Agnes Margaretha van Twickelo De Veste verwierf wordt misschien beantwoord door een stuk in het huisarchief van de familie van Rhemen (toegang 0481), dat te vinden is in het Gelders Archief te Arnhem.

Haar ouders waren Frederick van Twickelo en Anna Agnes van Hövell.

0481 Familie Van Rhemen

1.2.7. Families van Twickelo en van Brunsfelt - nr. 1230: Boedelverdeeling opgericht tusschen Anna Agnes van Hoevel, weduwe van Twickel toe de Veste, Agnes Margareta van Twicklo, genaamd Pollard, en Johanna Wychmoet van Twickelo voor een gedeelte, Steven van Rhemen van Rhemenshuyzen voor een gedeelte, en Joachim van Uterwyck, als gehuwd met Helena van Twickelo, voor het derde gedeelte enz. Papier, ongewaarmerkt afschrift, 1690 december 22. (Binnen Deventer den 22 December). 1 stuk.

Hieruit blijkt m.i. dat Anna Agnes van Hövell in 1690 de eigenaresse was van De Veste. Bij de boedelverdeling zal De Veste naar Agnes Margareta van Twickelo, genaamd Pollard zijn gegaan.

Het huwelijk tussen haar ouders Frederick van Twickelo en Anna Agnes van Hövell in 1650 werd gesloten op huwelijkse voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden in het eerder genoemde huisarchief van de familie van Hövell (toegang 0568.3):

0568.3 Hövell, familie Van, Huis Wezeveld bij Twello (Gelderland)

1.1.3.1. Anna Agnes van Hövell - nr. 3: Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Anna van Hövell en Frederick van Twickelo. 1650

In de toelichting staat: NB: Anna Agnes van Hövell, (1626-1701), dochter van Palick van Hövell en Agnes van Ensse, huwde 1650 Frederick van Twickelo (ov. 1658), op de Veste, broer van haar stiefmoeder.

Dus of Anna Agnes van Hövell of Frederick van Twickelo was in 1650 eigenaar van De Veste.

Ik heb vanaf 1716 ook het spoor naar het heden onderzocht. Daarbij kon ik gebruik maken van de kaarten en administratie die het kadaster in 1832 heeft gepubliceerd van Oxe. Op deze kaart is geen Vesterbosch te vinden, wel een landgoed de Veste, gelegen in de Vesterhoek in Oxe. Dit landgoed was toen in bezit van Hendrik Schoneveld te Deventer. Hij was bakker. Het kasteel zelf was toen afgebroken. Het had gestaan op een stuk land tussen de binnengracht (kadastraal: perceel Diepenveen I-311), dat in 1832 de bestemming weiland had. Buiten de binnengracht stond stond toen een boerderij, vermoedelijk een bijgebouw van de Veste (kadastraal: perceel Diepenveen I-312) met de bestemming: huis en erf. Eromheen lag nog een tweede gracht. Ook is er een voormalige oprijlaan te zien.

In de bijlage een document waarin e.e.a. wordt verduidelijkt aan de hand van afbeeldingen.

In deze bijlage vindt u ook een afbeelding van Google maps met daarop de huidige situatie op de plek waar ooit de Veste heeft gestaan. U ziet het merkteken staan recht tegenover de voormalige oprijlaan.

De preciese plaats is 52°13' 60'' N.B. en 6°15'4,5'' O.L. Het adres is (anno 2016): Oxersteeg 14a te Deventer.

Aanvullende info: op 01-09-1739 wordt "De Veste" bewoond door Joan Ernst Druman en zijn vrouw Sophia Christina Redeker. Toen werd op "De Veste" hun dochter Amalia Frederica geboren. Na de dood van haar ouders kwam "De Veste in handen van Amalia Frederica Druman" en haar broer Joan Coenraad Druman. 

Joan Coenraad Druman overleed op 06-11-1810 op Huize de Veste. Hij werd begraven te Deventer. Hij was advocaat, bouwman, secretaris van Dorth; lid provisionele representanten van het Volk van Overijssel; lid Vertegenwoordigend Lichaam voor het district Ommen; Baljuw van Colmschate.

Amalia Frederica Druman overleed "te harer huize in het buurschap Oxe te Diepenveen" op 06-07-1820. Zij was toen renteniersche, en vermoedelijk ongehuwd.

Op de site https://www.genealogieonline.nl/genealogie-banekate/I4033.php staat over "De Veste": "Amalia Frederica Druman was de laatste bewoonster van het huis. In 1825 verkopen haar erfgenamen de Veste. De nieuwe eigenaar wordt Hendrik Schoneveld, bakker in Deventer. Het Heerenhuis wordt voor afbraak verkocht aan hem."

De pachter van het Bakhuis bij de Veste was in 1825 Jan Hungerink (gehuwd met Lucretia Paalman). Hij krijgt 1 jaar pacht cadeau.

Bewoners
Huidige doeleinden Boerderij.
Toegankelijk  
Foto's Portret van Joan Coenraad Druman (1743-1810) - gemaakt door Francois Gonord
Bronnen

- Tekst: De havezaten in Salland en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1997; ISBN 9064696136
- Doopboek Lutherse Kerk Deventer
- BS-Overlijdens, Diepenveen, 1820-38
- Guus Edelenbosch (met dank!)


Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!