Het Weldam

Op deze pagina vindt u informatie over het Weldam.

Ligging Het Weldam ligt bij Markelo.
Ontstaan Het kasteel is in 1248 voor het eerst genoemd.
Geschiedenis Het exterieur van het gebouw is typisch 17e eeuws. Middenpartij van Bentheimer Zandsteen in Italiaanse renaissance. De torens zijn uit 1897 en 1899. De prachtige tuin van 4 ha in stijl le Notre. 

In de stenen palen van het ijzeren toegangshek staat het jaartal 1695 en de gekleurde wapenschilden van de stichters Unico Ripperda thoe Weldam en zijn gemalin Margarethe Elisabeth Ripperda van Wijtwerd. 

Unico was drost van Twente. Hij stierf in 1709 kinderloos en zijn weduwe hertrouwde met een andere Ripperda, heer van Verwoold en Vorden. Niet ver daar vandaan staat de havezate Warmelo, destijds bezit van baron Sloet van Warmelo. In 1680 is het door vererving overgegaan in andere handen.

In 1568 en in de 17e eeuw is het huis verbouwd. Tegen de achterzijde van de westvleugel is een vierkante toren geplaatst (1897) en tegen de achterzijde van de oostvleugel een achtkantige toren (1899). De gevel van de ingangspartij is van natuursteen en is over de gehele hoogte in drie traveeŽn verdeeld door forse pilasters. Om het huis heen ligt een fraaie tuin.

Bewoners

Den Weldam vor des Stichts leen gheleghen in den kerspel van Gore beleend door:
1379‑1382
Wolter Weldam.

1392
Willam Splinter van den Weldam.

24‑6‑1394
Willem Splinter.

16‑11‑1411
Wolter Splinter na de de dood van zijn vader Willem.

11‑2‑1412
Gherijt Borren na de dood van Wolterus Splinter.

25‑2‑1412
Gherijt Splinter na de dood van zijn neef Wolter Splinter.

23‑6‑1412
Coep Dalssche als koper na opdracht door Wolter van den Weldam, zoon van Trude van den Weldamme.

Deze belening blijkt uit de volgende aantekening: "Nota, dat myn heer van Utrecht Coep Dalssche beleende van den gueden als die 2 copyen hierna beschreven begrepen hebben, beholdelic mallic syns rechts. Ende myn heer gaf hem die heergewade quijt". Achter deze aantekening zijn 2 grotendeels gelijkluidende akten van 28‑2‑1412 geregistreerd, waarin de rechter van Eibergen verklaart, dat voor hem en 2 leenmannen van het Sticht Wolter voornoemd alle goederen heeft opgedragen, die hij geerfd heeft van Wolter Splinter respectievelijk, dat hij heeft opgedragen, "dat guet ten Weldam mit sinen tobehoir, mit der wyndemolen bij Marcloe, dat Stichts leen van Utrecht is", en verder alle goed, dat hij geerfd heeft van zijn neef Wolter Splinter, en dat de opdracht in deze vorm heeft plaatsgevonden, omdat Wolter "van noet syns lyves" niet in staat was voor de bisschop te verschijnen.

6‑11‑1412
Griete, weduwe van Willem Splinter, na de dood van haar zoon Wouter. Hulder haar man Andries van Heker.

27‑10‑1415
Johan Sticken na opdracht door Griete, weduwe van Willem Splinter en vrouw van Andries van Heker. (Op 30‑11‑1416 wraakten Gert ende Henric Splinter, sulken coep van der erffenisse als Johan Stick gecoft heeft tegen Andries van Hekeren ende Griete sinen wyve).

15‑12‑1416
Wolter Borren na de dood van zijn vader Gerrit Borren.

30‑10‑1433
Johan Stick.

20‑10‑1457
Johan Sticke.

21‑6‑1468
Johan Sticke na de dood van zijn vader Johan Sticke.

1490
Jutte, dochter van Johan Sticke, na de dood van haar vader. Hulder haar grootvader Hermen van Middachten. In deze aantekening zijn plaats van belening, getuigen en jaar van belening wel vermeld, maar de maand en dag daarvan niet. De voorgaande en opvolgende beleningen zijn van 6 april en 17 mei 1490. Blijkens een aantekening had Herman van Middachten op 22‑3‑1489 namens Jutte aan den bisschop ter voldoening van het heergewaad een paard geleverd en de verdere bijkomende kosten voldaan "uutgesondert ofte sy brieve dairaf hebben wolden, dair en is nyet af betaelt", waarop de bisschop toegestaan had, dat Johan van Bevervoerde, ambtman tot Diephem, Jutte zou belenen en namens haar hulde ontvangen.

23‑7‑1497
Jutte, dochter van Johan Sticke. Hulder Lambert van Oer.

28‑7‑1515
Jonge Johan van Twyckeloe, onmondig, na de dood van zijn moeder Jutte, dochter van Johan Stycke. Hulder zijn vader Johan van Twyckeloe.

21‑7‑1518
Jonge Johan van Twickelloe, onmondig. Hulder zijn vader Johan van Twickelloe.

2‑12‑1531
Jonge Johan van Twickelloe.

30‑12‑1537
Jutte van Twickell na de dood van haar broer Johan van Twickell de Jonge. Hulder haar man Uniko Ripperda. Op 22‑10‑1549 tuchtte Jutte haar man aan Weldam en andere goederen.

17‑12‑1556
Eggerich Ripperda na de dood van zijn moeder Jutte van Twickeloe. Op 29‑10‑1563 tuchtte Eggerich zijn vrouw Agnes van Ytterssum aan dit goed.

4‑9‑1579
Johan Ripperda na opdracht door zijn broer Eggerich Ripperda, drost van Sallant. Op dezelfde dag tuchtte Johan zijn vrouw Anna van Veermunde aan Weldam en enige andere goederen.

9‑4‑1601
Unico Ripperda, geestelijke, na de dood van zijn vader Johan Ripperda. Hulder Derrick van den Ruytenborch.

17‑3‑1610
Herman Ripperda na de dood van zijn broer Eggerich Ripperda, die in 1556 was beleend.

22‑9‑1613
Unico Ripperda opten Weldam na de dood van zijn vader Johan Ripperda. Op 26‑9‑1614 Tuchtten Unico en zijn vrouw Anna de Vos van Steenwijck elkaar aan hun leengoederen; hetzij voor het geheel als er geen nakomelingen waren, hetzij voor de helft als die er wel waren.

Op 17‑1‑1627 werden enige stukken land, die bij het Huis Weldam lagen en door Unico Ripperda en zijn voorouders uit de marke waren aangekocht, tot Overijsselse lenen aangenomen als onderdeel van het Huis Weldam.

18‑3‑1638
Joan Ripperda na de dood van zijn vader Unico Ripperda.

22‑1‑1668
Unico Ripperda na de dood van zijn vader Jan Ripperda.

Kerkboek Goor:
25‑8‑1680
Sterft Margareta, wed. van Jan van Coeverden opt Weldam.

Kerkboek Goor:
14‑11‑1686
Unico Ripperda toe Weldam, Landdrost van Vollenhove, huwt Margarieta Elisabeth Ripperda, Erfdogter der Heerlijkheit Oosterwijtwert.

8‑6‑1702
Unico Ripperda tot Weldam, drost van Twente.

26‑5‑1710
Mauwrits Carel Georgh Wilhelm Ripperda, onmondig, als testamentaire en universele erfgenaam van wijlen Unico Ripperda, heer van Weldam en Olidam, drost van Twente. Hulder zijn vader Wilhelm Carel Ripperda toe Verwoolde en de Leemkuyle. Op 1‑2‑1753 werd er door barones van Lintelo, vrouwe van Vorden, "afdragt gemakt" wegens de lediger handse en volle handse leenverzuimen van haar overleden man Maurits Carel Georg Willem Ripperda.

22‑1‑1753
Unico Wilhelm graaf van Wassenaar als fidei‑commissaire erfgenaam van wijlen Unico Ripperda tot Weldam en Olidam na de dood van Maurits Carel Georg Willem Ripperda tot Weldam en Olidam, vorige bezitter en fidei‑commissaire erfgenaam.

31‑8‑1767
Jacob Joan graaf van Wassenaer Obdam na de de dood van zijn vader U.W. graaf van Wassenaer.

16‑3‑1781
Carel George graaf en baanderheer van en tot Wassenaer Obdam als fidei‑commissaire erfgenaam van zijn overleden broer Jacob Johan graaf en baanderheer van en tot Wassenaer Obdam, na herstel van het verzuim.

Op 15‑10‑1801 verzocht Jacob Unico Wilhelm graaf van Wassenaar tot Wassenaar belening als enig erfgenaam van zijn overleden vader Carel George graaf van Wassenaar tot Wassenaar.

Huidige doeleinden Het kasteel wordt momenteel bewoond door Graaf Solms en zijn vrouw.
Toegankelijk Er kan gewandeld worden. Zie ook de bomenroute van Nivon Goor: http://home.wanadoo.nl/nivongoor/bomenroute.htm (niet meer bereikbaar)
Foto's Foto 1 (voorkant)
Foto 2 (voorkant)
Foto 3 (voorkant)
Foto 4 (voorkant)
Foto 5 (voorkant, 11 juli 1989)
Foto 6 (achterkant, 11 juli 1989)
Foto 7 (achterkant)
Foto 8 (zijkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Foto 9 (zijkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Foto 10 (zijkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Foto 11 (zijkant)
Foto 12 (detail)
Foto 13
(tuin)
Foto 14 (oprijlaan)
Foto 15 (luchtfoto zwart/wit)
Tekening 1 (voorkant)
Tekening 2 (voorkant, J.A. Schipperus)
Bronnen Tekst: Weldam: wandelingen en fietstochten op het landgoed Weldam / Jan Baggen ; ISBN 90-70162-09-1, Wandelingen door Nederland / J. Craandijk, 1968(via G. van Diest), Dick Schluter, http://www.touringcarchauffeur.nl/ en Anton Vedders (Stichting Heemkunde Markelo)
Foto's 1 en 12:
http://www.uitgaanstips.com (uit de lucht)
Foto 2: http://www.wandelen.nl/
Foto 3: http://www.hoteltholt.nl/
Foto's 4, 7, 11 en 14: Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)
Foto's 5 en 6: Albert Speelman
Foto 8 en 9: Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten / A.I.J.M Schellart, 1974
Foto 10: Kastelen, zo waren ze

Foto 13: http://www.overijsseltoerisme.nl/
Foto 15: http://www.smartbits.com/labyrinth/ktweldam.html
Tekening 1:
Weldam: wandelingen en fietstochten op het landgoed Weldam / Jan Baggen ; ISBN 90-70162-09-1
Tekening 2: eigen collectie

 

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!